Canine Parvovirus

Canine parvovirus is a nonenveloped, single-stranded DNA virus, which cause a highly contagious gastrointestinal disease. Puppies from 6 weeks - 6 months old and unvaccinated…

Xem thêm

Bệnh Parvo ở chó

(Hình ảnh mang tính chất minh họa) Định nghĩa Parvo là bệnh dễ lây lan ở chó, nhưng chó chưa chủng ngừa và chó con…

Xem thêm