Coca và viên bi

Chào mọi người, em tên là Coca, giống Bull Pháp. Sở thích: ăn cả thế giới, làm trò nhắng nhít... Chuyện xảy ra lúc em…

Xem thêm

Canine Parvovirus

Canine parvovirus is a nonenveloped, single-stranded DNA virus, which cause a highly contagious gastrointestinal disease. Puppies from 6 weeks - 6 months old and unvaccinated…

Xem thêm