Giờ chơi của các bé trong phòng lưu chuồng

Đăng bởi Hình ảnh & Video

Mina (màu trắng) là khách hàng quen thuộc của PetCare. Mỗi lần đến PetCare là Mina lại làm quen được rất nhiều bạn mới. Đây là cảnh Mina, Golden và Daintree đang vui chơi trong phòng lưu chuồng của PetCare 1.