Máng ăn uống dạng treo 890 ml

Máng (ăn) uống bằng inox dạng treo có dung tích 30 oz (890 ml ) , thích hợp cho nhiều loại vật nuôi.

Mô tả sản phẩm

Máng (ăn) uống bằng inox dạng treo có dung tích 30 oz (890 ml ) , thích hợp cho nhiều loại vật nuôi.