Thuốc nhỏ gáy Frontline Plus cho chó dưới 10kg

Sản phẩm nhỏ gáy gồm 3 liều thuốc, mỗi liều có tác dụng phòng trị bọ chét và trứng của nó, ve cùng nhiều loại ngoại kí sinh khác trong vòng 1 tháng dành cho chó dưới 10 kg và 8 tuần tuổi trở lên