Thuốc nhỏ gáy Frontline Plus cho chó 20-40kg

Sản phẩm nhỏ gáy gồm 3 liều thuốc, mỗi liều có tác dụng phòng trị bọ chét và trứng của nó, ve cùng nhiều loại ngoại kí sinh khác trong vòng 1 tháng dành cho chó từ 20 – 40 kg và 8 tuần tuổi trở lên