Thuốc nhỏ gáy Frontline Spot on dog cho chó 10-20kg

Sản phẩm nhỏ gáy gồm 3 liều thuốc, mỗi liều có tác dụng phòng trị bọ chét trong 2 tháng và ve trong 1 tháng cùng nhiều loại ngoại kí sinh khác dành cho chó từ 10 – 20 kg và 8 tuần tuổi trở lên