Viên nhai bảo vệ thai kỳ và chống thiếu máu Vita-Bitch

Sản phẩm giúp bổ sung vitamin và khoáng cũng như dùng trong trường hợp thiếu máu, thiếu máu do nhiễm ký sinh trùng, kém ăn, mang thai, già, và những chó đang trong giai đoạn bình phục sau bệnh.