Coca và viên bi

Chào mọi người, em tên là Coca, giống Bull Pháp. Sở thích: ăn cả thế giới, làm trò nhắng nhít... Chuyện xảy ra lúc em…

Xem thêm