Bệnh Parvo ở chó

(Hình ảnh mang tính chất minh họa) Định nghĩa Parvo là bệnh dễ lây lan ở chó, nhưng chó chưa chủng ngừa và chó con…

Xem thêm