Bệnh carré ở chó

Định nghĩa Carré là bệnh truyền nhiễm ở chó do virus gây ra. Bệnh có thể gây ra các biểu hiện nhẹ ở hoặc gây…

Xem thêm