Thuốc nhỏ gáy Frontline Spot on cat

Sản phẩm nhỏ gáy gồm 3 liều thuốc, mỗi liều có tác dụng phòng trị bọ chét trong 3 tháng và nhiều loại ngoại kí sinh khác dành cho mèo từ 5 tuần tuổi trở lên.