Thuốc nhỏ gáy Frontline Spot on dog cho chó 20-40kg

Sản phẩm nhỏ gáy gồm 3 liều thuốc, mỗi liều có tác dụng phòng trị bọ chét trong 2 tháng và ve trong 1 tháng cùng nhiều loại ngoại kí sinh khác dành cho chó từ 20 – 40 kg và 8 tuần tuổi trở lên