(L) Dung dịch nhỏ tai Dexoryl

Thuốc nhỏ tai dạng huyền dịch dầu, giúp khử mùi hôi trong tai và điều trị cục bộ bệnh viêm tai ngoài do vi khuẩn, nấm hoặc ngoại kí sinh.  Nên rửa tai trước bằng Epi-Otic để làm sạch, giúp Dexoryl phát huy tác động tốt hơn.

Mô tả

Thuốc nhỏ tai dạng huyền dịch dầu, giúp khử mùi hôi trong tai và điều trị cục bộ bệnh viêm tai ngoài do vi khuẩn, nấm hoặc ngoại kí sinh.  Nên rửa tai trước bằng Epi-Otic để làm sạch, giúp Dexoryl phát huy tác động tốt hơn.